o.T. | DIN A3 | Mischtechnik auf Papier | 2010


o.T. | DIN A3 | Mischtechnik auf Papier | 2010


o.T. | DIN A3 | Öl und Lack auf Papier | 2010


o.T. | DIN A3 | Mischtechnik auf Papier | 2010


Surfing 1 | DIN A3 | Mischtechnik auf Papier | 2010


Surfing 2 | DIN A3 | Mischtechnik auf Papier | 2010


o.T. | 29,7 x 42 cm | Mischtechnik auf Papier | 2010


o.T. | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2010


o.T. | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2009


o.T. | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2009


o.T. | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2009


Seepferd | 29,7 x 42 cm | Mischtechnik auf Papier | 2009


o.T. | 29,7 x 42 cm | Mischtechnik auf Papier | 2009


o.T. | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2008


o.T. | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2008


Vollmond | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2008


Fox | 21 x 29,7 cm | Öl auf Papier | 2008


o.T. | 29,7 x 42 cm | Mischtechnik auf Papier | 2008


Rosa Berg bei Nacht | 29,7 x 23 cm | Öl auf Papier | 2008


Paris | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2008


o.T. | 21 x 29,7 cm | Öl auf Papier | 2008


o.T. | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2007


Wilde Erdbeeren | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2007


o.T. | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2007


o.T. | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2007


o.T. | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2007


Leda und der Schwan 1 | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2007


Leda und der Schwan-á2 | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2007


o.T. | 21 x 29,7 cm | Chinatusche und Bleistift auf Papier | 2007


o.T. | 21 x 29,7 cm | Mischtechnik auf Papier | 2006